นำอุปกรณ์การแพทย์และน้ำดื่ม มอบให้แก่ รพ.สต.คลองพลู จ.ชลบุรี

บริษัทริชไรส จำกัด นำโดยคุณไพรัชและครอบครัว ได้นำอุปกรณ์การแพทย์และน้ำดื่ม มอบให้แก่ รพ.สต.คลองพลู จ.ชลบุรี เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีคุณหมอจอยและเจ้าหน้าที่ฯ เป็นผู้รับมอบ 💧🏆

#สำนึกรักบ้านเกิด#สถานีอนามัยชุมชนคลองพลู#ชุมชนคลองพลู#Regent#pump#firepump#Richrise#RRC#monash#sffeco