นำตู้กดน้ำดื่ม และอุปกรณ์กีฬา มอบให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จังหวัดชลบุรี

บริษัทริช ไรส จำกัด นำโดยคุณไพรัช และครอบครัว

ได้นำตู้กดน้ำดื่ม และอุปกรณ์กีฬา มอบให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จังหวัดชลบุรี เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีท่าน ผอ.นิกร บุญมาก และคณะครูเป็นผู้รับมอบ 💧🏆

#สำนึกรักบ้านเกิด#โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

#Regent#pump#firepump#Richrise#RRC#monash#sffeco