การสัมมนา “เครื่องสูบน้ำดับเพลิง มาตรฐาน NFPA20

RRC Conference 2022 🔥

การสัมมนา “เครื่องสูบน้ำดับเพลิงมาตรฐาน NFPA20 และได้รับการรับรอง UL/FM” บริษัทริช ไรส ขอขอบคุณหน่วยงานทุกองค์กร ที่สละเวลามาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ #Firepump#SFFECO#Richrise#RRC#ULFM#UL#FM#NFPA20🔥🏢💦