เกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกับงานป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

จากที่ทางลูกค้าสอบถามเข้ามาบ่อยนะคะ ในช่วงนี้ คือ ควรเลือกแหล่งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบไหนดีคะ?

จากคำถามนะคะ ว่าด้วยมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย NFPA 20 หรือตัวกฎหมายควบคุมอาคารประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มีการระบุไว้ดังนี้ค่ะ 👉🏻

1.เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง จะต้องติดตั้งในลักษณะที่ระดับผิวน้ำจากแหล่งเก็บน้ำหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงอยู่สูงกว่าตัวเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มาตรฐาน NFPA 20 ห้ามติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง โดยมีระดับน้ำในถังเก็บน้ำดับเพลิง ต่ำกว่าตัวเครื่อง โดยเครื่องสูบน้ำต้องเป็นแบบ End Suction หรือ Horizontal Split Case ☑️

2.ลักษณะที่ระดับผิวน้ำของแหล่งน้ำดับเพลิงหรือถังเก็บน้ำดับเพลิงอยู่ต่ำกว่าตัวเครื่อง จะต้องใช้เป็นเครื่องสูบน้ำประเภท Vertical turbine ☑️

สรุปง่ายๆเลยนะคะ 👉🏻👈🏻

ถ้ามีถังเก็บน้ำอยู่บนดินหรืออยู่สูงต้องใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบ End Suction หรือ Horizontal Split Case ✔️

ถ้าแหล่งน้ำอยู่ต่ำกว่า เป็นบ่อ หนอง บึง ควรใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็น Vertical turbine ✔️

เนื่องจากงานระบบดับเพลิงหรือเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีความสำคัญมาก โดยทั้งกฎหมายและมาตรฐานได้คำนึงถึงค่า NPSH ( ค่าการดูดของเครื่องสูบน้ำ ) ในกรณีต้องใช้จริงๆทั้งคนใช้งาน คนออกแบบก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่มีน้ำใช้ในการดับเพลิง ปั้มดูดไม่ขึ้นจึงมีเกร็ดความรู้เรื่องนี้ขึ้นมา ⚙️⚒

โดยทางบริษัท ริชไรส จำกัด ได้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้ง 3 แบบที่กล่าวมาในการจัดจำหน่ายและพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่และทางบริษัทหวังว่าเกร็ดความรู้ที่กล่าวไปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอบคุณค่ะ 🙏🏻