มอบเงินสนันสนุน 40,000 บาท โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

บริษัท ริช ไรส จำกัด นำโดยคุณไพรัช ลาภทวีพรทรัพย์ (ผู้บริหาร) และครอบครัว ได้มอบเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์และเงินบริจาครวมมูลค่า 40,000 บาทให้กับ “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา” เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมีคุณบังอร สัตยวณิช (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร) เป็นผู้รับมอบ