จัดกิจกรรม BODIN Walk Rally 2017 “เดินการกุศล เพื่อพัฒนาการศึกษา”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ได้จัดกิจกรรม BODIN Walk Rally 2017 “เดินการกุศล เพื่อพัฒนาการศึกษา” โดยมี ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท ริสไรส จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนและบริหารงานระหว่างไทยกับออสเตรเรีย โดยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายปั๊มน้ำ Regent มายาวนานเป็นเวลา 21 ปี สินค้าของเราเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม iso 9001 โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทเรามีหลากหลายทั้งกลุ่มงานราชการ โรงงานและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเรลเอสเตท เช่น อนันดา พฤกษา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จึงมีนโยบายทำธุรกิจให้เติบโตและควบคู่กับมุ่งคืนสิ่งที่ดีสู่สังคม ทางบริษัท ริชไรส จำกัด นำโดยคุณไพรัช ลาภทวีพรทรัพท์ กรรมการผู้จัดการ จึงตั้งใจมอบเครื่องสูบน้ำให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) เพื่อนำไปใช้ในการระบายน้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย โดยหวังว่าฟันเฟืองเล็กๆของบริษัท ฯ จะร่วมพัฒนาเยาวชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต